Careers in Itera


We are always looking for new and experienced talents! If you are passionate about the opportunities technology provide, Itera can offer you a challenging, developing and inspirational work environment. Curious about your possibilities in Itera?

See open vacancies below or contact our Talent-team!


Use this form to perform another job search

The system cannot access your location for 1 of 2 reasons:
  1. Permission to access your location has been denied. Please reload the page and allow the browser to access your location information.
  2. Your location information has yet to be received. Please wait a moment then hit [Search] again.
Click column header to sort

Search Results Page 1 of 1

Job Locations NO-Oslo
Vil du være med åunleash the power of data som Data Scientist eller Data Engineer? Det er hva vi gjør i Data & Analytics, og vi gjør dette gjennom teknologi som dekker hele syklusen fra innhenting av data til analyse og innsikt. Vi har tro på at virksomheter må bli mer data-drevet for å ta bedre beslutninger raskere og at utnyttelsen av data er avgjørende for konkurransekraften. Vi ser det som vår oppgave å hjelpe virksomheter med å bli mer data-drevet ved bruk av teknologi for å tilgjengeliggjøre data, integrere data og bruk av maskinlæring og visualisering for å skape forretningsverdi. Vi har store ambisjoner for tiden fremover og leter nå etter deg som vil løfte og utfordre oss på reisen! - Vi besitter solid og bred kompetanse innen Data Engineering og Data Science - Vi er nysgjerrige på ledende teknologi og utvikler denne i vår egen sandkasse - Vi er engasjerte og setter vårt avtrykk på egen og avdelingens utvikling Først og fremst er vi opptatt av våre ansatte og at alle skal trives hos oss. Vi er store nok til å være solide og små nok til å være agile. Dette gir utslag i korte beslutningsveier og flat struktur, samt at forslag til endring og innovasjon blir lyttet til. Itera er på en spennende reise, og både eksisterende og kommende ansatte er med påå bygge selskapet videre. Vi ser etter deg som: - Mener at små og komplekse problemer løses med bruk av data - Som mister begrep om tid og sted i Python eller når du utvikler maskinlæringsmodeller - Som Data Scientist trigges du av dataanalyse, maskinlæring og mulighetsrommet data gir - Som Data Engineer synes du at teknologier som Cognite Data Fusion, DataBricks, Kafka, Spark eller Hadoop er spennende - Brenner etter å utvikle deg selv i rollen som enten Data Engineer eller Data Scientist - Vil gjøre en forskjell i et strategisk satsningsområde Hva kan du forvente hos oss? Itera kan best beskrives som et erfarent oppstartsselskap. Vi er nesten 600 teknologieksperter, designere, problemløsere og organisasjonsutviklere som jobber hver dag for å utgjøre en forskjell. Vi er solide og børsnoterte, men preges fortsatt sterkt av entreprenørskap, store ambisjoner og muligheter til å nå dem. - Vi er store nok til å være solide, men ikke så store at du blir en i mengden - Vi setter tverrfaglighet høyt og hos oss vil du få kollegaer med høy kompetanse og sterk integritet som hele tiden ønsker å lære mer og vi investerer i din videre faglige utvikling og vekst - Vi har flotte kontorlokaler i Oslo, Fredrikstad og Bergen, men lokasjon er vi ikke så opptatt av da vi det siste året har lært at vi jobber godt sammen uavhengig av hvor vi er - Vi har selvsagt konkurransedyktige betingelser, solide forsikringer, pensjonsordninger og aksjeprogram for ansatte og en rettferdig bonusordning. I Itera vet vi at det er våre individuelle forskjeller som utgjør vår kollektive styrke. Vi har et gjennomgående fokus på mangfold og inkludering, og oppfordrer derfor alle kandidater til å søke. Er du klar for å utgjøre forskjellen? Har du erfaring og interesse fra noen av områdene ovenfor, og ønsker å ta steget videre i et miljø hvor du vil få mye ansvar og ha stor påvirkningskraft? Da gleder vi oss til å høre fra deg! Vi behandler søknader fortløpende. Ta kontakt med Siren Tønnesen (Team Lead Data & Analytics) på tlf.nr: 90 82 40 29 Mari Cecilie Grotli (Senior Advisor – Talent Acquisition) på tlf.nr: 47 65 78 31 Om Itera: Itera skaper bærekraftig digital forretning for innovative virksomheter i data-intensive markedssegmenter. Konsernet leverer løsninger og tjenester i tverrfaglige team innen teknologi, strategisk rådgivning og design, og jobber i en hybrid leveransemodell, med distribuerte team på tvers av landegrenser. Itera er de siste fem årene kåret til en av Norges 25 mest innovative virksomheter. Konsernet har omlag 560 ansatte, virksomhet i Norge, Danmark, Island, Slovakia og Ukraina og er notert på Oslo Børs under tickeren ITERA.
ID
2021-1060
Job Locations NO-Oslo
Har du sterk kompetanse innen arkitekturrådgivning og gode lederegenskaper? Å jobbe i Itera, er å bygge karrieren gjennom å utgjøre en forskjell – for kollegaer, kunder og samfunn. Vi bruker vår ekspertise innen teknologi, strategisk rådgivning og design for å transformere kundenes virksomhet, og hjelper dem med å forutse og tilpasse seg fremtiden. Nå ser vi etter deg som vil løfte og utfordre oss på reisen i rollen som Head of Architecture!   Som Head of Architecture vil du både være kundenær og ha personalansvar for konsulentene i arkitekturavdelingen. Rollen rapporterer til Director Technology, og inngår i lederteamet i avdelingen Technology.   Noen av rollens ansvarsområder vil være: - Rekruttere og bygge et sterkt team bestående av løsningsansvarlige og arkitekter for de største og viktigste leveransene i Itera - Lede og gjennomføre konsulentoppdrag på en strukturert og etterrettelig måte, iht kundens forventninger samt videreutvikle kundeforhold. - Bidra aktivt både i å videreutvikle eksisterende kunder og å skape nye sterke kunderelasjoner - Lede salgsprosesser hvor arkitektur har en sentral rolle - Selge tverrfaglige prosjektteam bestående både av arkitektur og ansatte fra andre avdelinger - Bidra aktivt til mersalg av konsulenter fra Itera hos eksisterende kunder - Bidra på strategiarbeid innenfor arkitektur og teknisk leveranseledelse - Bidra til å videreutvikle metodikk og kompetansebygging innenfor arkitektur Vi ønsker at du: - Har gode lederegenskaper - Er god påå samarbeide med kunder og tverrfunksjonelle team - Er åpen, omgjengelig og positiv - Er initiativrik og engasjert i fagmiljøet - Er en pådriver for å søke kontinuerlig faglig og personlig utvikling - Har sterk forretningsforståelse - Har sterke kommunikasjonsegenskaper og evner å formidle komplekse ideer Først og fremst er vi opptatt av våre ansatte og at alle skal trives hos oss. Vi er store nok til å være solide og små nok til å være agile. Dette gir utslag i korte beslutningsveier og flat struktur, samt at forslag til endring og innovasjon blir lyttet til. Itera er på en spennende reise, og både eksisterende og kommende ansatte er med påå bygge selskapet videre. Hva kan du forvente av oss? Itera kan best beskrives som et erfarent oppstartsselskap. Vi er nesten 600 teknologieksperter, designere, problemløsere og organisasjonsutviklere som jobber hver dag for å utgjøre en forskjell. Vi er solide og børsnoterte, men preges fortsatt sterkt av entreprenørskap, store ambisjoner og muligheter til å nå dem. - Vi er store nok til å være solide, men ikke så store at du blir en i mengden - Vi setter tverrfaglighet høyt. Hos oss vil du få kollegaer med høy kompetanse og sterk integritet som hele tiden ønsker å lære mer og vi investerer i din videre faglige utvikling og vekst - Vi har flotte kontorlokaler i Oslo, Fredrikstad og Bergen, men lokasjon er vi ikke så opptatt av da vi det siste året har lært at vi jobber godt sammen uavhengig av hvor vi er - Vi har selvsagt konkurransedyktige betingelser, solide forsikringer, pensjonsordninger og aksjeprogram for ansatte og en rettferdig bonusordning I Itera vet vi at det er våre individuelle forskjeller som utgjør vår kollektive styrke. Vi har et gjennomgående fokus på mangfold og inkludering, og oppfordrer derfor alle kandidater til å søke. Er du klar for å utgjøre forskjellen? Har du erfaring og interesse fra noen av områdene ovenfor, og ønsker å ta steget videre i et miljø hvor du vil få mye ansvar og ha stor påvirkningskraft? Da gleder vi oss til å høre fra deg! Vi behandler søknader fortløpende. For mer informasjon om rollen, kontakt Karl-August Brunstad (Director Technology) på tlf.nr: 92261073 eller Mari Cecilie Grotli (Senior Advisor – Talent Acquisition) på tlf.nr: 47 65 78 31 Send din CV gjennom vårt kandidathåndteringssystem, søknadsbrev kan sendes pr mail til mari@itera.no. Om Itera: Itera skaper bærekraftig digital forretning for innovative virksomheter i data-intensive markedssegmenter. Konsernet leverer løsninger og tjenester i tverrfaglige team innen teknologi, strategisk rådgivning og design, og jobber i en hybrid leveransemodell, med distribuerte team på tvers av landegrenser. Itera er de siste fem årene kåret til en av Norges 25 mest innovative virksomheter. Konsernet har omlag 560 ansatte, virksomhet i Norge, Danmark, Island, Slovakia og Ukraina og er notert på Oslo Børs under tickeren ITERA.
ID
2021-1058
Job Locations NO-12-Bergen
Vi søker en erfaren og kommersielt sterk Sales Executive til Itera sin videre vekst i Vest-Norge. Er du den vi ser etter? Pandemien bringer med seg en utfordrende tid for hele samfunnet, men vi har sett et høyt aktivitetsnivå hos kundene våre i hele perioden takket være deres sterke evne til omstilling og innovasjon. Sammen med deres høye ambisjoner innen digitalisering og bærekraftig vekst søker vi nå en ny kollega som kan bidra til å realisere kundene sine ambisjoner sammen med Itera.   Itera opplever stor etterspørsel fra markedet etter ressurser fra hele konsernet, og vi har store ambisjoner for vekst både regionalt, nasjonalt og globalt.   Vår globale leveransemodell er kjernen i våre vekstambisjoner, og er vårt viktigste verktøy for å møte etterspørselen etter utviklingsoppdrag og andre digitale leveranser hos nye og eksisterende kunder. Itera består allerede av nærmere 600 ansatte globalt, hvorav 13 sitter lokalt i Bergen. I tillegg til videre vekst i Bergensområdet, søker vi å etablere en lokal tilstedeværelse i Stavanger-regionen hvor vi allerede har en etablert kundeportefølje. Vi har også tilstedeværelse gjennom vårt datterselskap, Compendia. Vi har høye vekstambisjoner, og ønsker oss flere kollegaer på salgsteamet vårt. Vi ser etter deg som ser det som din personlige oppgave å bidra til at kundene dine lykkes, som inngir tillit og som elsker å bygge nettverk og utvikle relasjonene dine, både internt og eksternt. Vi ser etter deg som vil bidra til å gjøre en forskjell! Du er selvstendig, og har kommersiell «drive». Du vil jobbe tett med resten av salgsmiljøet i Norge, og vår globale leveranseorganisasjon.     Vi ser etter deg som - Setter oppgaven med å hjelpe kundene dine til å lykkes som din personlige oppgave - Inngir tillit i relasjonene dine - Elsker å bygge nettverk og utvikle relasjonene dine internt og eksternt - Vil bidra til å utgjøre en forskjell for deg selv, Itera, kundene våre og samfunnet vi lever    Du er: - Selvstendig, har kommersiell «drive» og trives å jobbe i et internasjonalt miljø - Inkluderende og liker å jobbe i team og oppnå resultater sammen med kollegaer fra resten av Itera     Rollen vil rapportere til Odd Khalifi, leder for Itera Vest-Norge og Direktør for Global forretningsutvikling, og du vil få en sentral rolle i å realisere vekstambisjonene våre sammen med resten av teamet rundt deg. Behersker du konsulentsalg innen teknologi (IT), design, UX og skytjenester? Har du i tillegg erfaring og nettverk innen energisektoren, banksektoren eller andre samfunnsområder med store behov for digital transformasjon og utvikling?  Du kan bli kollega med nevnte Odd som blant annet er engasjert inn mot fiskerinæringen: Odd, innlegg Shifter sammen med IT-direktør hos Pelagia, og ikke minst Joachim som er sterkt engasjert i å utvikle forretning sammen med Cognite: Joachim, podcast med Cognite Hvis du vil vite mer om Itera får du et godt bilde av hvem vi er og hva vi gjør på vår LinkedIn side Itera@LinkedIn. Ønsker du mer informasjon om rollen før du søker? Kontakt Odd Khalifi via odd.khalifi@itera.com eller på telefon 452 83 801.   Om Itera: Itera skaper bærekraftig digital forretning for innovative virksomheter i data-intensive markedssegmenter. Konsernet leverer løsninger og tjenester i tverrfaglige team innen teknologi, strategisk rådgivning og design, og jobber i en hybrid leveransemodell med distribuerte team på tvers av landegrenser. Itera er de siste fem årene kåret til en av Norges 25 mest innovative virksomheter på tvers av alle bransjer i Norge. Konsernet har over 600 ansatte, virksomhet i Norge, Danmark, Sverige, Island, Slovakia og Ukraina og er notert på Oslo Børs under tickeren ITERA.
ID
2021-1057
Job Locations NO-Bryne
Vi leter etter deg som ønsker å utvikle de beste løsningene for våre kunder!   Liker du å leke deg med teknologi, programmering og applikasjonsutvikling? Det gjør vi Compendia også!   Hos oss får du jobbe med markedsledende løsninger, delta i kundeprosjekter og ekstremt gode påvirkningsmuligheter. Rollen er «in house», hvor du vil bli en del av et team med flere dyktige utviklere, som virkelig brenner for det de driver med.   Arbeidshverdagen i Compendia er fleksibel, og du vil i stor grad jobbe selvstendig. Som programmerer hos oss får du spillerom til å se muligheter og foreslå løsninger, samt jobbe i tett dialog med spennende kunder. Vi bruker Eclipse som utviklingsplattform, og programmerer først og fremst i Java. Hovedarbeidsoppgaven din blir å videreutvikle skytjenesten «Compendia Medlem».   Er du en teknisk kompetent person (nerd) som tar ansvar, og som brenner for gode brukeropplevelser? Da bør du søke på denne stillingen. Ønskede kvalifikasjoner: - Erfaring med utvikling i Java - Erfaring med utvikling av webløsninger - Behersker norsk skriftlig og muntlig Personlige egenskaper: - Proaktiv og løsningsorientert - Strukturert og engasjert - Nysgjerrig på ny teknologi - En god lagspiller Hos Compendia vil du:  - Jobbe i team med flinke utviklere - Bidra på innovative, utfordrende og nyskapende prosjekter sammen med gode kollegaer - Ha en sunn balanse mellom lek og alvor, jobb og fritid, kollegaer og familie - Være med påå forme og skape en arbeidsplass du er stolt av - Få både tid og ressurser til faglig utvikling - Delta på flere sosiale sammenkomster gjennom året Send inn en kort søknad og din CV via vårt rekrutteringssystem, nyutdannede oppfordres også til å søke! Ønsker du ytterligere informasjon om stillingen, er vi glade for å svare på eventuelle spørsmål. Ta kontakt med: - Alf Endre Stokka, Avdelingsleder Medlem, tlf. 90105098, alf.endre.stokka@compendia.no  - Anne E. Hermansen, Nestleder, tlf. 91863613, anne.e.hermansen@compendia.no Om Compendia: Compendia er et ledende teknologi- og rådgivningsselskap med hovedfokus på digitalisering og forenkling av arbeidsprosessene hos våre kunder. Våre kunder er virksomheter innen privat og statlig sektor, samt arbeidsgiver og arbeidstaker organisasjoner. I over 25 år har vi levert bransjeledende løsninger som har bidratt til at våre kunder har skapt varig forbedring. Compendia har 31 ansatte og er et heleid datterselskap av kommunikasjons- og teknologiselskapet Itera.
ID
2021-1055
Job Locations NO-Oslo
Itera Business Consulting søker erfarne og allsidige problemløsere som vil bli en sentral del av vår offensive og ambisiøse vekstreise!   I Itera deler vi forpliktelsen om å utgjøre en positiv forskjell. Gjennom vår ekspertise innen forretningsrådgivning, design, data og teknologi hjelper vi selskaper på tvers av bransjer transformere sin virksomhet og realisere sine ambisjoner for en bærekraftig digital og data-drevet fremtid. Det er her du vil utgjøre en forskjell!   De fleste digitale initiativer feiler eller skaper lite forretningsverdi. Dette er vi brennende opptatt av å gjøre noe med. Derfor sier vi i Itera Business Consulting at vi hjelper våre kunder lukke gapet mellom teknologi og bærekraftig verdi. Vi hjelper norske og internasjonale virksomheter løse dagens problemer, avdekke morgendagens muligheter og prestere bedre gjennom smart bruk av teknologi og god utnyttelse av data. Vi har store ambisjoner for tiden fremover og leter nå etter flere erfarne konsulenter som vil løfte og utfordre oss på reisen. - Vi er allsidige problemløsere som trives aller best i skjæringspunktet strategi, teknologi og data - Vi er lekne og nysgjerrige av natur, men seriøse når det kommer til å skape reell og bærekraftig forretningsverdi for våre kunder - Vi jobber mye med teknologi, men vet at det er mennesket som står i sentrum av verdiskapningen Vi hjelper våre kunder løse sine største utfordringer innen: - Datadrevet virksomhet og transformasjon - Teknologistrategi og strategisk teknologi - Digital strategi og forretningsutvikling   Hva vil du gjøre? Som Consulting Manager eller Senior Consulting Manager, vil du: - Være en sentral del av et offensivt og ambisiøst miljø i et raskt voksende, norsk, børsnotert selskap - Jobbe tett med våre eksperter innen teknologi, arkitektur, data science og design - Hjelpe våre kunder løse sine vanskeligste utfordringer og gi råd om hvordan teknologi og data kan skape verdi og drive endring - Lede eller delta i prosjekt- og tilbudsprosesser og daglig kundedialogen - Bidra til å videreutvikle oss i tråd våre store ambisjoner og markedets behov - Stillingen rapporterer til Director Business Consulting Vi tror du har: - Mer enn 4 år (mer enn 6 for Sr. Consulting manager) relevant arbeidserfaring, fortrinnsvis konsulenterfaring fra ledende rådgivningsmiljø - En genuin interesse for hvordan virksomheter kan skape verdi av teknologi og data - Et ønske om å ta steget videre i din karriere og videreutvikle deg i et selskap som er på en kraftig vekstreise hvor du får større påvirkningskraft, handlingsfrihet og sitter tettere på muligheten - Et kommersielt og proaktivt tankesett og ønske om å skape nye muligheter sammen med oss - Gode mellommenneskelige egenskaper; du trives med å jobbe sammen med andre og forstår at det er laget, og ikke enkeltspillere, som vinner mesterskap   Hva kan du forvente hos Itera? Itera kan best beskrives som et erfarent oppstartsselskap. Vi er nesten 600 teknologieksperter, designere, problemløsere og organisasjonsutviklere som jobber hver dag for å utgjøre en forskjell.  Vi er solide og børsnoterte, og bærer fortsatt sterk preg  av entreprenørskap, store ambisjoner og muligheter til å nå dem. - Vi er store nok til å være solide, men ikke så store at du blir en i mengden - Vi setter tverrfaglighet høyt. Hos oss vil du få kollegaer med høy kompetanse og sterk integritet som hele tiden ønsker å lære mer - Vi investerer i din videre faglige utvikling og vekst - Vi har flotte kontorlokaler i Oslo,  Bergen og Fredrikstad, men lokasjon er vi ikke så opptatt av da vi det siste året har lært at vi jobber godt sammen uavhengig av hvor vi er.  - Vi har selvsagt konkurransedyktige betingelser, solide forsikringer, pensjonsordninger og aksjeprogram for ansatte og en rettferdig bonusordning I Itera vet vi at det er våre individuelle forskjeller som utgjør vår kollektive styrke. Vi har et gjennomgående fokus på mangfold og inkludering, og oppfordrer derfor alle relevante kandidater til å søke.   Er du klar for å utgjøre forskjellen? Da gleder vi oss til å høre fra deg! Vi behandler søknader fortløpende.   Principal Itera Business Consulting, Tom Kr. Foosnæs på: +47 982 86 982 eller Senior Advisor - Talent Acquisition, Mari Cecilie Grotli på: +47 476 57 831 Om Itera: Itera skaper bærekraftig digital forretning for innovative virksomheter i data-intensive markedssegmenter. Konsernet leverer løsninger og tjenester i tverrfaglige team innen teknologi, strategisk rådgivning og design, og jobber i en hybrid leveransemodell, med distribuerte team på tvers av landegrenser. Itera er de siste fem årene kåret til en av Norges 25 mest innovative virksomheter. Konsernet har omlag 560 ansatte, virksomhet i Norge, Danmark, Island, Slovakia og Ukraina og er notert på Oslo Børs under tickeren ITERA.
ID
2021-1049
Job Locations NO-Oslo
Itera Business Consulting søker etter leder for data-driven business, som vil utvikle og vokse vår satsning på datadrevne transformasjoner og strategisk bruk av data.   I Itera deler vi forpliktelsen om å utgjøre en positiv forskjell. Gjennom vår ekspertise innen forretningsrådgivning, design, data og teknologi hjelper vi selskaper på tvers av bransjer transformere sin virksomhet og realisere sine ambisjoner for en bærekraftig digital og data-drevet fremtid. Det er her du vil utgjøre en forskjell!   De fleste digitale initiativer feiler eller skaper lite forretningsverdi. Dette er vi brennende opptatt av å gjøre noe med. Derfor sier vi i Itera Business Consulting at vi hjelper våre kunder lukke gapet mellom teknologi og bærekraftig verdi. Vi hjelper norske og internasjonale virksomheter løse dagens problemer, avdekke morgendagens muligheter og prestere bedre gjennom smart bruk av teknologi og god utnyttelse av data. Vi har store ambisjoner for tiden fremover og leter nå etter en ambisiøs fagleder som vil løfte og utfordre oss på reisen. - Vi er allsidige problemløsere som trives aller best i skjæringspunktet strategi, teknologi og data - Vi er lekne og nysgjerrige av natur, men seriøse når det kommer til å skape reell og bærekraftig forretningsverdi for våre kunder - Vi jobber mye med teknologi, men vet at det er mennesket som står i sentrum av verdiskapningen   Vi hjelper våre kunder løse sine største utfordringer innen: - Datadrevet virksomhet og transformasjon (en praksis du vil ha ansvaret for) - Teknologistrategi og strategisk teknologi - Digital strategi og forretningsutvikling   Hva vil du gjøre? Det å hjelpe virksomheter bli mer datadrevne er et av konsernets fremste satsingsområder. Som practice lead for data-driven business vil du: - Lede og videreutvikle vår praksis innen datadrevet virksomhet og transformasjon - Hjelpe våre kunder løse sine vanskeligste utfordringer ved å bringe din ekspertise og kredibilitet til våre prosjekter og gi råd om hvordan teknologi og data kan skape verdi og drive endring - Være en kommersiell ledestjerne og videreutvikle oss i tråd våre store ambisjoner og markedets behov - Jobbe tett med våre eksperter innen teknologi, arkitektur, data science og data engineering - Være en sentral del av et offensivt og ambisiøst miljø i et raskt voksende, norsk, børsnotert selskap - Stillingen rapporterer til Director Business Consulting   Vi tror du har: - Mer enn 5 år relevant arbeidserfaring, fortrinnsvis konsulenterfaring fra ledende rådgivningsmiljø - Erfaring innen temaet data-drevet business og en genuin interesse for hvordan virksomheter kan skape verdi av data - Et ønske om å ta steget videre i din karriere og videreutvikle deg i et selskap som er på en kraftig vekstreise hvor du får større påvirkningskraft, handlingsfrihet og sitter tettere på muligheten - Et kommersielt og proaktivt tankesett og ønske om å skape nye muligheter sammen med oss - Gode mellommenneskelige egenskaper; du trives med å jobbe sammen med andre og forstår at det er laget, og ikke enkeltspillere, som vinner mesterskap   Hva kan du forvente hos Itera? Itera kan best beskrives som et erfarent oppstartsselskap. Vi er nesten 600 teknologieksperter, designere, problemløsere og organisasjonsutviklere som jobber hver dag for å utgjøre en forskjell.  Vi er solide og børsnoterte, og bærer fortsatt sterk preg  av entreprenørskap, store ambisjoner og muligheter til å nå dem. - Vi er store nok til å være solide, men ikke så store at du blir en i mengden - Vi setter tverrfaglighet høyt. Hos oss vil du få kollegaer med høy kompetanse og sterk integritet som hele tiden ønsker å lære mer - Vi investerer i din videre faglige utvikling og vekst - Vi har flotte kontorlokaler i Oslo, Bergen og Fredrikstad, men lokasjon er vi ikke så opptatt av da vi det siste året har lært at vi jobber godt sammen uavhengig av hvor vi er.  - Vi har selvsagt konkurransedyktige betingelser, solide forsikringer, pensjonsordninger og aksjeprogram for ansatte og en rettferdig bonusordning I Itera vet vi at det er våre individuelle forskjeller som utgjør vår kollektive styrke. Vi har et gjennomgående fokus på mangfold og inkludering, og oppfordrer derfor alle kandidater til å søke.   Er du klar for å utgjøre forskjellen? Da gleder vi oss til å høre fra deg! Vi behandler søknader fortløpende.   Har du spørsmål til rollen? Kontakt Principal Consultant, Itera Business Consulting, Tom Kr. Foosnæs på: +47 982 86 982 eller Senior Advisor - Talent Acquisition, Mari Cecilie Grotli på: +47 476 57 831 Om Itera: Itera skaper bærekraftig digital forretning for innovative virksomheter i data-intensive markedssegmenter. Konsernet leverer løsninger og tjenester i tverrfaglige team innen teknologi, strategisk rådgivning og design, og jobber i en hybrid leveransemodell, med distribuerte team på tvers av landegrenser. Itera er de siste fem årene kåret til en av Norges 25 mest innovative virksomheter. Konsernet har omlag 560 ansatte, virksomhet i Norge, Danmark, Island, Slovakia og Ukraina og er notert på Oslo Børs under tickeren ITERA.
ID
2021-1048
Job Locations NO-Oslo
Ønsker du å være med å hjelpe våre kunder til å hente ut verdien av DevOps og være med å bygge ett team som sikrer at nye skytjenester blir designet, bygget, driftet og vedlikeholdt rett? Vi ser etter flere kollegaer som er opptatt av å sikre livssyklusfokus av digitale løsninger!     Hvordan er det å jobbe i Itera?  Først og fremst er vi opptatt av folka våre og at alle ansatte skal trives hos oss. Vi er store nok til å være solide og små nok til å være agile. Dette gir utslag i korte beslutningsveier og flat struktur, samt at forslag til endring og innovasjon blir lyttet til. Itera er på en spennende reise, og både eksisterende og kommende ansatte er med påå bygge selskapet videre.    Våre konsulenter får jobbe med meningsfulle og varierte prosjekter basert på fremtidsrettet teknologi i flere markedssegmenter. Det kan være å minimere utslipp av olje eller å gi besteforeldre en god opplevelse når de skal bruke bankens nettsider.    Vi er engasjert i oppdrag for en rekke nordiske og internasjonale organisasjoner i store næringssektorer. Vi jobber kreativt i tverrfaglige team og leverer bærekraftige løsninger til våre kunder innen blant annet bank, forsikring, energi, industri, helse og fiskeri. Enhver ansatt hos oss er en viktig del av våre prosjektleveranser for å kunne forstå kundens behov og sette opp de beste løsningene.    Faglig utvikling og stimulering av kreativiteten er en naturlig del av vår hverdag. Dette faller innunder vårt ansvar som realiseringspartner for våre kunder da flere av dem er betydelige aktører i samfunnet. Vi oppfordrer og legger til rette for at du skal holde deg oppdatert på teknologi og at du skal få bidra i et sterkt fagmiljø. Før du begynner hos oss vil vi sammen se på hvordan vi kan hjelpe deg for å utvikle deg og din karriere. Vi skal sørge for at du får nye spennende utfordringer, enten du ønsker å fordype deg innenfor et interesseområde eller bredde ut din kompetanse.    I Itera er vi stolte av våre konsulenter og vi håper du ønsker å være med på reisen og utgjøre en forskjell!    Vårt team innen Application Lifecycle Management (ALM) har behov for SRE / DevOps Engineers og utviklere som skal være med å designe, bygge, vedlikeholde og videreutvikle løsningene for våre kunder.       Personlige egenskaper:   - Fokusert og strukturert for å sikre prioritering av oppgaver som skaper størst verdi   - Analytisk, systematisk og en god problemløser  - Være nytenkende og «brenne» for kunnskap om hvordan bygge og forvalte løsninger over lang tid   - Gode kommunikasjonsegenskaper og evne til relasjonsbygging  - Rådgivende – forstå kundens forretning og bidra til å synliggjøre løsninger som møter kundens mål og ambisjoner   - Gode digitale ferdigheter som sikrer god kommunikasjon og kunnskapsdeling  - Proaktiv og en pådriver for å få ting gjort       Utdanning/Erfaring:   - Høyere utdannelse innen teknologi  - Erfaring med utvikling - .NET eller Java  - Kompetanse innen Azure  - Meget god fremstillingsevne på norsk og engelsk - Skriftlig og muntlig  - Kommersiell forståelse        Hva kan du forvente hos oss? Itera kan best beskrives som et erfarent oppstartsselskap. Vi er nesten 600 teknologieksperter, designere, problemløsere og organisasjonsutviklere som jobber hver dag for å utgjøre en forskjell.  Vi er solide og børsnoterte, og bærer fortsatt sterk preg  av entreprenørskap, store ambisjoner og muligheter til å nå dem. - Vi er store nok til å være solide, men ikke så store at du blir en i mengden - Vi setter tverrfaglighet høyt. Hos oss vil du få kollegaer med høy kompetanse og sterk integritet som hele tiden ønsker å lære mer - Vi investerer i din videre faglige utvikling og vekst - Vi har flotte kontorlokaler i Fredrikstad, Oslo og Bergen, men lokasjon er vi ikke så opptatt av da vi det siste året har lært at vi jobber godt sammen uavhengig av hvor vi er.  - Vi har selvsagt konkurransedyktige betingelser, solide forsikringer, pensjonsordninger og aksjeprogram for ansatte og en rettferdig bonusordning I Itera vet vi at det er våre individuelle forskjeller som utgjør vår kollektive styrke. Vi har et gjennomgående fokus på mangfold og inkludering, og oppfordrer derfor alle kandidater til å søke. Er du klar for å utgjøre forskjellen? Har du erfaring og interesse fra noen av områdene ovenfor, og ønsker å ta steget videre i et miljø hvor du vil få mye ansvar og ha stor påvirkningskraft? Da gleder vi oss til å høre fra deg! Søknader vil bli vurdert fortløpende. Ved spørsmål til rollen, kontakt Tormod Fjeldberg (Head of ALM) 480 27 051 eller Anne Nyseter Perez  (Teamleder - Application Lifecycle Management) på 934 28 705  Om Itera: Itera skaper bærekraftig digital forretning for innovative virksomheter i data-intensive markedssegmenter. Konsernet leverer løsninger og tjenester i tverrfaglige team innen teknologi, strategisk rådgivning og design, og jobber i en hybrid leveransemodell, med distribuerte team på tvers av landegrenser. Itera er de siste fem årene kåret til en av Norges 25 mest innovative virksomheter. Konsernet har omlag 560 ansatte, virksomhet i Norge, Danmark, Island, Slovakia og Ukraina og er notert på Oslo Børs under tickeren ITERA.  
ID
2021-1047
Job Locations NO-Oslo
Hvordan er det å jobbe som utvikler i Itera? Våre utviklere får jobbe med meningsfulle og varierte prosjekter basert på fremtidsrettet teknologi i flere markedssegmenter. Vi er engasjert i oppdrag for en rekke nordiske og internasjonale organisasjoner i store næringssektorer. Vi jobber kreativt i tverrfaglige team og leverer bærekraftige løsninger til våre kunder innen blant annet bank, forsikring, energi, industri, helse og fiskeri. Enhver utvikler hos oss er en viktig del av våre prosjektleveranser for å kunne forstå kundens behov og sette opp de beste løsningene. Noen av kundene vi jobber med er NAV, Storebrand, Cognite, Aize, DNV, Gjensidige, Pandion, Glitre. Faglig utvikling og stimulering av kreativiteten er en naturlig del av vår hverdag. Dette faller innunder vårt ansvar som realiseringspartner for våre kunder da flere av dem er betydelige aktører i samfunnet. Vi oppfordrer og legger til rette for at du skal holde deg oppdatert på teknologi og at du skal få bidra i et sterkt fagmiljø. Før du begynner hos oss vil vi sammen se på hvordan vi kan hjelpe deg for å utvikle deg og din karriere. Vi skal sørge for at du får nye spennende utfordringer, enten du ønsker å fordype deg innenfor et interesseområde eller bredde ut din kompetanse. Først og fremst er vi opptatt av våre ansatte og at alle skal trives hos oss. Vi er store nok til å være solide og små nok tilå være agile. Dette gir utslag i korte beslutningsveier og flat struktur, samt at forslag til endring og innovasjon blir lyttet til. Itera er på en spennende reise, og både eksisterende og kommende ansatte er med påå bygge selskapet videre. Hva ser vi etter? - Minimum 2 års erfaring med backend (eks .NET, C# og/eller Java, Spring), frontend (eks. react, angular, vue) eller fullstack. - Interesse for skyløsninger som Azure, Aws og Google Cloud (Itera er stolt partner av Google og Microsoft) - En kreativ innstilling til å finne gode løsninger - Ønske og nysgjerrighet påå sette deg inn i ulike bransjer og problemstillinger - Gode kommunikasjonsegenskaper - Relevant utdannelse på M.Sc.- / B.Sc.nivå (relevant erfaring kan veie opp for manglende utdannelse) - Gode språkkunnskaper i et skandinavisk språk Hva kan du forvente hos osss? Itera kan best beskrives som et erfarent oppstartsselskap. Vi er 560 teknologieksperter, designere, problemløsere og organisasjonsutviklere som jobber hver dag for å utgjøre en forskjell. Vi er solide og børsnoterte, men preges fortsatt sterkt av entreprenørskap, store ambisjoner og muligheter til å nå dem. - Vi er store nok til å være solide, men ikke så store at du blir en i mengden - Vi setter tverrfaglighet høyt. Hos oss vil du få kollegaer med høy kompetanse og sterk integritet som hele tiden ønsker å lære mer og vi investerer i din videre faglige utvikling og vekst - Vi har flotte kontorlokaler i Oslo, Fredrikstad og Bergen, men lokasjon er vi ikke så opptatt av da vi det siste året har lært at vi jobber godt sammen uavhengig av hvor vi er - Vi har selvsagt konkurransedyktige betingelser, solide forsikringer, pensjonsordninger og aksjeprogram for ansatte og en rettferdig bonusordning I Itera vet vi at det er våre individuelle forskjeller som utgjør vår kollektive styrke. Vi har et gjennomgående fokus på mangfold og inkludering, og oppfordrer derfor alle kandidater til å søke. Er du klar for å utgjøre forskjellen? Har du erfaring og interesse fra noen av områdene ovenfor, og ønsker å ta steget videre i et miljø hvor du vil få mye ansvar og ha stor påvirkningskraft? Da gleder vi oss til å høre fra deg! Vi behandler søknader fortløpende. Om Itera: Itera skaper bærekraftig digital forretning for innovative virksomheter i data-intensive markedssegmenter. Konsernet leverer løsninger og tjenester i tverrfaglige team innen teknologi, strategisk rådgivning og design, og jobber i en hybrid leveransemodell, med distribuerte team på tvers av landegrenser. Itera er de siste fem årene kåret til en av Norges 25 mest innovative virksomheter. Konsernet har omlag 560 ansatte, virksomhet i Norge, Danmark, Island, Slovakia og Ukraina og er notert på Oslo Børs under tickeren ITERA.
ID
2021-1031
Job Locations NO-Oslo
Hvordan er det å jobbe som utvikler i Itera? Våre utviklere får jobbe med meningsfulle og varierte prosjekter basert på fremtidsrettet teknologi i flere markedssegmenter. Vi er engasjert i oppdrag for en rekke nordiske og internasjonale organisasjoner i store næringssektorer. Vi jobber kreativt i tverrfaglige team og leverer bærekraftige løsninger til våre kunder innen blant annet bank, forsikring, energi, industri, helse og fiskeri. Enhver utvikler hos oss er en viktig del av våre prosjektleveranser for å kunne forstå kundens behov og sette opp de beste løsningene. Noen av kundene vi jobber med er NAV, Storebrand, Cognite, Aize, DNV, Gjensidige, Pandion, Glitre. Faglig utvikling og stimulering av kreativiteten er en naturlig del av vår hverdag. Dette faller innunder vårt ansvar som realiseringspartner for våre kunder da flere av dem er betydelige aktører i samfunnet. Vi oppfordrer og legger til rette for at du skal holde deg oppdatert på teknologi og at du skal få bidra i et sterkt fagmiljø. Før du begynner hos oss vil vi sammen se på hvordan vi kan hjelpe deg for å utvikle deg og din karriere. Vi skal sørge for at du får nye spennende utfordringer, enten du ønsker å fordype deg innenfor et interesseområde eller bredde ut din kompetanse. Først og fremst er vi opptatt av våre ansatte og at alle skal trives hos oss. Vi er store nok til å være solide og små nok til å være agile. Dette gir utslag i korte beslutningsveier og flat struktur, samt at forslag til endring og innovasjon blir lyttet til. Itera er på en spennende reise, og både eksisterende og kommende ansatte er med påå bygge selskapet videre. Hva ser vi etter? - Minimum 2 års erfaring med frontend (eks. react, angular, vue)  - En kreativ innstilling til å finne gode løsninger - Ønske og nysgjerrighet påå sette deg inn i ulike bransjer og problemstillinger - Gode kommunikasjonsegenskaper - Relevant utdannelse på M.Sc.- / B.Sc.nivå - (relevant erfaring kan veie opp for manglende utdannelse) - Gode språkkunnskaper i et skandinavisk språk - Hva kan du forvente hos oss? Hva kan du forvente hos oss? Itera kan best beskrives som et erfarent oppstartsselskap. Vi er 560 teknologieksperter, designere, problemløsere og organisasjonsutviklere som jobber hver dag for å utgjøre en forskjell. Vi er solide og børsnoterte, men preges fortsatt sterkt av entreprenørskap, store ambisjoner og muligheter til å nå dem. - Vi er store nok til å være solide, men ikke så store at du blir en i mengden - Vi setter tverrfaglighet høyt. Hos oss vil du få kollegaer med høy kompetanse og sterk integritet som hele tiden ønsker å lære mer og vi investerer i din videre faglige utvikling og vekst - Vi har flotte kontorlokaler i Oslo og Bergen, men lokasjon er vi ikke så opptatt av da vi det siste året har lært at vi jobber godt sammen uavhengig av hvor vi er - Vi har selvsagt konkurransedyktige betingelser, solide forsikringer, pensjonsordninger og aksjeprogram for ansatte og en rettferdig bonusordning I Itera vet vi at det er våre individuelle forskjeller som utgjør vår kollektive styrke. Vi har et gjennomgående fokus på mangfold og inkludering, og oppfordrer derfor alle kandidater til å søke. Er du klar for å utgjøre forskjellen? Har du erfaring og interesse fra noen av områdene ovenfor, og ønsker å ta steget videre i et miljø hvor du vil få mye ansvar og ha stor påvirkningskraft? Da gleder vi oss til å høre fra deg! Vi behandler søknader fortløpende. Om Itera: Itera skaper bærekraftig digital forretning for innovative virksomheter i data-intensive markedssegmenter. Konsernet leverer løsninger og tjenester i tverrfaglige team innen teknologi, strategisk rådgivning og design, og jobber i en hybrid leveransemodell, med distribuerte team på tvers av landegrenser. Itera er de siste fem årene kåret til en av Norges 25 mest innovative virksomheter. Konsernet har omlag 560 ansatte, virksomhet i Norge, Danmark, Island, Slovakia og Ukraina og er notert på Oslo Børs under tickeren ITERA.
ID
2021-1030
Job Locations NO-Oslo
Hvordan er det å jobbe som utvikler i Itera? Våre utviklere får jobbe med meningsfulle og varierte prosjekter basert på fremtidsrettet teknologi i flere markedssegmenter. Vi er engasjert i oppdrag for en rekke nordiske og internasjonale organisasjoner i store næringssektorer. Vi jobber kreativt i tverrfaglige team og leverer bærekraftige løsninger til våre kunder innen blant annet bank, forsikring, energi, industri, helse og fiskeri. Enhver utvikler hos oss er en viktig del av våre prosjektleveranser for å kunne forstå kundens behov og sette opp de beste løsningene. Noen av kundene vi jobber med er NAV, Storebrand, Cognite, Aize, DNV, Gjensidige, Pandion, Glitre. Faglig utvikling og stimulering av kreativiteten er en naturlig del av vår hverdag. Dette faller innunder vårt ansvar som realiseringspartner for våre kunder da flere av dem er betydelige aktører i samfunnet. Vi oppfordrer og legger til rette for at du skal holde deg oppdatert på teknologi og at du skal få bidra i et sterkt fagmiljø. Før du begynner hos oss vil vi sammen se på hvordan vi kan hjelpe deg for å utvikle deg og din karriere. Vi skal sørge for at du får nye spennende utfordringer, enten du ønsker å fordype deg innenfor et interesseområde eller bredde ut din kompetanse. Først og fremst er vi opptatt av våre ansatte og at alle skal trives hos oss. Vi er store nok til å være solide og små nok til å være agile. Dette gir utslag i korte beslutningsveier og flat struktur, samt at forslag til endring og innovasjon blir lyttet til. Itera er på en spennende reise, og både eksisterende og kommende ansatte er med påå bygge selskapet videre. Hva ser vi etter? - Minimum 2 års erfaring med backend (eks .NET, C# og/eller Java, Spring) - Interesse for skyløsninger som Azure, Aws og Google Cloud (Itera er stolt partner av Google og Microsoft) - En kreativ innstilling til å finne gode løsninger - Ønske og nysgjerrighet påå sette deg inn i ulike bransjer og problemstillinger - Gode kommunikasjonsegenskaper - Relevant utdannelse på M.Sc.- / B.Sc.nivå - (relevant erfaring kan veie opp for manglende utdannelse) - Gode språkkunnskaper i et skandinavisk språk - Hva kan du forvente hos oss? Hva kan du forvente hos oss? Itera kan best beskrives som et erfarent oppstartsselskap. Vi er 560 teknologieksperter, designere, problemløsere og organisasjonsutviklere som jobber hver dag for å utgjøre en forskjell. Vi er solide og børsnoterte, men preges fortsatt sterkt av entreprenørskap, store ambisjoner og muligheter til å nå dem. - Vi er store nok til å være solide, men ikke så store at du blir en i mengden - Vi setter tverrfaglighet høyt. Hos oss vil du få kollegaer med høy kompetanse og sterk integritet som hele tiden ønsker å lære mer og vi investerer i din videre faglige utvikling og vekst - Vi har flotte kontorlokaler i Oslo, Fredrikstad og Bergen, men lokasjon er vi ikke så opptatt av da vi det siste året har lært at vi jobber godt sammen uavhengig av hvor vi er - Vi har selvsagt konkurransedyktige betingelser, solide forsikringer, pensjonsordninger og aksjeprogram for ansatte og en rettferdig bonusordning I Itera vet vi at det er våre individuelle forskjeller som utgjør vår kollektive styrke. Vi har et gjennomgående fokus på mangfold og inkludering, og oppfordrer derfor alle kandidater til å søke. Er du klar for å utgjøre forskjellen? Har du erfaring og interesse fra noen av områdene ovenfor, og ønsker å ta steget videre i et miljø hvor du vil få mye ansvar og ha stor påvirkningskraft? Da gleder vi oss til å høre fra deg! Vi behandler søknader fortløpende. Om Itera: Itera skaper bærekraftig digital forretning for innovative virksomheter i data-intensive markedssegmenter. Konsernet leverer løsninger og tjenester i tverrfaglige team innen teknologi, strategisk rådgivning og design, og jobber i en hybrid leveransemodell, med distribuerte team på tvers av landegrenser. Itera er de siste fem årene kåret til en av Norges 25 mest innovative virksomheter. Konsernet har omlag 560 ansatte, virksomhet i Norge, Danmark, Island, Slovakia og Ukraina og er notert på Oslo Børs under tickeren ITERA.
ID
2021-1029
Job Locations NO-Oslo
MAKE A DIFFERENCE  I Itera deler vi forpliktelsen om å utgjøre en positiv forskjell. Gjennom vår ekspertise innen forretningsrådgivning, design og teknologi hjelper vi selskaper på tvers av bransjer med å transformere sin virksomhet og realisere sine ambisjoner for en bærekraftig digital fremtid. Det er her du vil utgjøre en forskjell!     Vi har store vekstambisjoner for tiden framover og nå ser vi etter deg som ønsker å ta en sentral rolle i å videreutvikle utviklermiljøet i Itera.     Først og fremst er vi opptatt av folka våre og at alle ansatte skal trives hos oss. Vi er store nok til å være solide og små nok til å være agile. Dette gir utslag i korte beslutningsveier og flat struktur, samt at forslag til endring og innovasjon blir lyttet til. Itera er på en spennende reise hvor både eksisterende og kommende ansatte er med påå bygge selskapet videre.  Vi ser etter deg som:  - Ønsker å kombinere en utvikler- og ledelsesrolle  - Er en erfaren utvikler som ønsker å dele av din kompetanse  - Har interesse for ledelse og strategi, og ønsker å utvikle dine egne ferdigheter på området  - Ønsker å bygge et solid og kompetent utviklermiljø   - Er opptatt av menneskene du har rundt deg, liker å inspirere, motivere og bidra til god kultur og trivsel      Våre utviklere får jobbe med meningsfulle og varierte prosjekter basert på fremtidsrettet teknologi i flere markedssegmenter. Vi er engasjert i oppdrag for en rekke nordiske og internasjonale organisasjoner i store næringssektorer. Vi jobber kreativt i tverrfaglige team og leverer bærekraftige løsninger til våre kunder innen blant annet bank, forsikring, energi, industri, helse og fiskeri. Enhver utvikler hos oss er en viktig del av våre prosjektleveranser for å kunne forstå kundens behov og sette opp de beste løsningene. Noen av kundene vi jobber med er NAV, Storebrand, Cognite, Aize, DNV, Gjensidige, Pandion, Glitre.     Faglig utvikling og stimulering av kreativiteten er en naturlig del av vår hverdag. Vi oppfordrer og legger til rette for at du skal holde deg oppdatert på teknologi og at du får sette ditt preg på et sterkt fagmiljø.      Rollen som teamleder inngår i ledergruppen til Head of Development. Ledergruppen består av teamledere som vil noe, kan noe og er genuint opptatt av å utvikle selskapet og hverandre. Her er det stor takhøyde og lav terskel for å adressere saker som berører oss.      Hva kan du forvente hos oss?     Itera kan best beskrives som et erfarent oppstartsselskap. Vi er 560 teknologieksperter, designere, problemløsere og organisasjonsutviklere som jobber hver dag for å utgjøre en forskjell. Vi er solide og børsnoterte, men preges fortsatt sterkt av entreprenørskap, store ambisjoner og muligheter til å nå dem.     - Vi er store nok til å være solide, men ikke så store at du blir en i mengden  - Vi setter tverrfaglighet høyt. Hos oss vil du få kollegaer med høy kompetanse og sterk integritet som hele tiden ønsker å lære mer og vi investerer i din videre faglige utvikling og vekst  - Vi har flotte kontorlokaler i Oslo, Fredrikstad og Bergen, men lokasjon er vi ikke så opptatt av da vi det siste året har lært at vi jobber godt sammen uavhengig av hvor vi er  - Vi har selvsagt konkurransedyktige betingelser, solide forsikringer, pensjonsordninger og aksjeprogram for ansatte og en rettferdig bonusordning     I Itera vet vi at det er våre individuelle forskjeller som utgjør vår kollektive styrke. Vi har et gjennomgående fokus på mangfold og inkludering, og oppfordrer derfor alle kandidater til å søke.     Er du klar for å utgjøre forskjellen? Har du erfaring som utvikler og interesse for ledelse, og ønsker å ta steget videre i et miljø hvor du vil få mye ansvar og ha stor påvirkningskraft? Da gleder vi oss til å høre fra deg! 
ID
2021-1025